Ajándék MINDENKINEK! :)

odry

Ismert tag
Remélem tetszeni fog, és jól szórakoztok majd rajta.
Persze, ha valaki magára ismer a negatív dolgokban, az csupán a véletlen műve lehet. :D
<table class="MsoNormalTable" style="background: rgb(132, 192, 252) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; width: 351pt;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="468" align="left" border="0"><tbody><tr style=""><td style="border: medium none rgb(235, 230, 225); padding: 1.5pt; background-color: transparent;">Akik valamelyik hónap 1-jén születtek<o></o>
</td></tr></tbody></table>


Birtokukban tartják az 1-es szám tiszta erejét, született vezetők, csorbítatlan az önbizalmuk, az energiájuk és az akaraterejük

Az ilyen emberek egyesítik magukban a logikát, az energiát, a lelkesedést, a függetlenséget és az elemzőképességet. Célratörőek, konstruktívak, eredetiek, alkotó szelleműek, újítók, és képesek céljuk elérésére összpontosítani. Hajlamosak érzelmeiket visszafogni, hogy ne mutassanak gyengeséget. Csalódnia kell annak, aki a partnerkapcsolatban szoros közelséget vár tőlük. Hajlanak a dolgok félbehagyására, és mindig találnak kifogást, hogy miért nem viszik végig, amibe belekezdtek. Inkább másokat oktatgatnak, hogy mit hogyan kellene csinálni, ők maguk nem csinálják. Éles eszűek, és szeretik pontosan végiggondolni a dolgokat. Jól teszik, ha többféle területtel foglalkoznak vagy mellékfoglalkozásokat is vállalnak, ahelyett, hogy egyetlen ágazatra specializálódnak.

Nagyon érzékenyek és mélyérzésűek, mégis visszafogottan viselkednek, és a többiek gyakran hidegnek vagy részvétlennek tartják őket. Ritkán mutatnak rokonszenvet mások iránt, ám maguknak megkívánják a szimpátiát, a dicséretet és a megerősítést.

Az 1-es negatív oldalai: materializmus, egoizmus, arrogancia, féltékenység.

Született vezetők, akik előszeretettel ragadnak meg minden alkalmat, ahol rátermettségüket bizonyíthatják. Mélységesen utálnak másokkal egyenrangúként vagy alárendeltjeként dolgozni. Ők a mindig ugrásra kész egyénieskedők, akik a gyorsan meg nem oldható problémákat megkerülve, könnyen magányos „gerillaháborúba" kezdenek. Önbizalmuk gigantikus - ellentétben a másokba vetett bizalmukkal.

További ismertetőjegyek: becsületesek, 50 éves kortól kezdve hűségesek. Bámulatos mértékű pénzbevétel, amely egy nővel áll összefüggésben. Szilárdan a tényszerűség talaján állnak.

A hozzájuk illő foglalkozások: azok valók nekik, amelyek nyilvánosságot biztosítanak számukra, mint például: bolti eladó, pilóta, mérnök, feltaláló, analitikus, tanár, reklámszakember vagy író.<o></o><table class="MsoNormalTable" style="background: rgb(132, 192, 252) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; width: 420.4pt;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="561" align="left" border="0"><tbody><tr style=""><td style="border: medium none rgb(235, 230, 225); padding: 1.5pt; width: 420.4pt; background-color: transparent;" width="561"> Akik valamelyik hónap 2-án születtek<o></o>
</td></tr></tbody></table>


Barátságosak, kedvesek, segítőkészek, békeszeretőek, idealisták, érzelmesek, tapintatosak, diplomatikusak, intuitívak és néha bogarasak

Kimondottan közösségi szelleműek, ennek következtében gyakran helyezik saját érdeküket a társaiké mögé. Némelyiküket erre a békesség szeretete készteti, némelyiküket az, hogy szerintük a másik ember - partnere, gyermekei - érdekei előbbre valók, mint az övé. Ha a hozzá közel álló személy jól érzi magát, ő is jól érzi magát; akkor képes csak a boldogságra, ha harmonikus párkapcsolatban él.

Aki 2-án született, azt gyakran kinevetik, és szeretik kihasználni. Tehát az illetőnek vigyáznia kell, hogy ne fordítsák kárára azt a késztetését, hogy alkalmazkodik mások igényeihez. Meg kell tanulnia távolságot tartani, és több súlyt kell fektetnie a saját igényeinek érvényesítésére. Az ilyen embereket mindenki nagyon szereti. Időnkénti hangulatingadozásuk depresszióba csaphat át.

Hajlamosak alábecsülni képességeiket, és emiatt fennáll az a veszély, hogy a többiek pofozóbábujává válhatnak. Mély érzésűek, és igénylik, hogy jóindulat vegye őket körül. Szeretik az embereket, de nagy csoportban elvegyülve többnyire kellemetlenül érzik magukat. Néha levertség vesz rajtuk erőt, ilyenkor szükségük van a másoktól kapott támaszra. Szívesebben dolgoznak csapatban, mint egyedül.

Akár férfiről van szó, akár nőről, ő az „anya" - a gondoskodó, teremtő és megóvó erő, aki másoknak melegséget és biztonságot ad, ám sokszor szenved önnön érzelmeinek zűrzavarai miatt, és úgy érzi, nem értik meg, szabad prédája az opportunista haszonlesőknek.

Fiatalabb éveiben nemigen veszi komolyan az életet. Később többnyire megváltozik - házassága, a pénz vagy társadalmi pozíciója miatt. Hajlamos a könnyelműségre. Érettebb korában meglepő szerelmi kalandokba keveredik.

A hozzájuk ülő foglalkozások: sikeres lehet a szociális gondoskodás terén vagy állami szolgálatban, politikusként, analitikusként, könyvtárosként, titkárként, aprólékos munkák kivitelezésében, rendőrként vagy a művészetben, például a festészetben, a zenében vagy a táncművészetben.<table class="MsoNormalTable" style="background: rgb(132, 192, 252) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; width: 392.05pt;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="523" align="left" border="0"><tbody><tr style="height: 2.5pt;"><td style="border: medium none rgb(235, 230, 225); padding: 1.5pt; width: 392.05pt; height: 2.5pt; background-color: transparent;" width="523">Akik valamelyik hónap 3-án születtek<o></o>
</td></tr></tbody></table>
<o></o>


Jó kapcsolatteremtő képességűek, vonzóak, nyitottak, fantáziadúsak és remek beszélgetőpartnerek

Az ilyen emberekben sok az életöröm, és általában nagyon szeretik őket. Nyereséget jelentenek bármilyen társaságnak, mert eleven a képzeletük, és jól tudnak sztorikat mesélni. Sikeresek, ha többféle tevékenységgel is foglalkoznak, mert mindenképpen le kell kötniük magukat valamivel. Ügyeljenek arra, hogy ne kritizálgassanak másokat. Az a sajátosságuk, hogy minden betegségből gyorsan felgyógyulnak.

Könnyen jutnak el az elégedettségig, és minden szituációban megtalálják a jót. Gondolkodásuk gyors és kreatív, és sok esetben érzik úgy, hogy foglalkozásuk korlátok közé szorítja őket, parlagon hever szellemük elevensége és jó kapcsolatteremtő képességük. A rutinmunkát szívesen másokra hagyják. Számtalan új ötletük van, de ezekből keveset valósítanak meg.

Nyughatatlanok, és sokuknak nem csak egyetlen jelentős párkapcsolatuk van az életükben. Ez a rendíthetetlen optimista típusa, aki nehezen megingatható pozitív életszemléletével vagy magával ragadja a többieket is, vagy pedig rettenetesen az idegeikre megy. A problémák nem keserítik el őket, hanem éppenséggel remek lehetőséget nyújtanak nekik arra, hogy bizonyságát nyújtsák kreativitásuknak, és eredeti megoldási lehetőségekkel rukkolhassanak elő.
Ők a szerencse fiai minden téren. Minden játszva sikerül nekik. Csak nehogy könnyelművé váljanak, és el ne szaladjon velük a ló! Éles eszük és gyors felfogóképességük rendkívül sebezhetővé is teszi ezeket az embereket.

Életük ötödik és hatodik évtizedében óvakodniuk kell a hamis barátoktól.

A hozzájuk illő foglalkozások: jó a beszédkészségük, és többnyire sikeresek az olyan területeken, ahol erre a készségre van szükség (az oktatás és a kereskedelem a legjobb példa rá).<o></o>
<o>
</o>
 

Csatolások

  • 1196504393.gif
    1196504393.gif
    1.1 KB · Olvasás: 204

odry

Ismert tag
<table class="MsoNormalTable" style="background: rgb(132, 192, 252) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; width: 351pt;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="468" align="left" border="0"><tbody><tr style=""><td style="border: medium none rgb(235, 230, 225); padding: 1.5pt; background-color: transparent;"> Akik valamelyik hónap 4-én születtek
</td></tr></tbody></table>
<o></o>

Jó szervezőtehetséggel rendelkeznek, és szeretik a kihívásokat<o></o>
Az ilyen emberek rendszeretők, együttérzők, takarékosak és becsületesek, ugyanakkor anyagiasak és üzleti szelleműek. Gyakorlatias beállítottságúak, ezáltal jól megalapozzák életüket. Szorosan kötődnek a családjukhoz, a hazájukhoz és az otthonukhoz.

Makacs természetűek, és az egyszer már kialakított véleményüket nehezen változtatják meg.
Rossz értelemben véve konokul ragaszkodnak a szokásaikhoz, olyankor is, amikor azok kárukra vannak. Gyakorta tapintatlanok, ez a megrögzött őszinteségük következménye. Idegenkednek minden változástól, és ebből a szempontból meg kell tanulniuk könnyebben venni a dolgokat.

Lelkiismeretesek, erős a felelősségtudatuk, elveik vannak, és képesek hosszú időn át és keményen dolgozni céljaik elérése érdekében. Szeretik a rendet, és kiválóan tudnak szervezni. Életük dolgait és másokhoz fűződő viszonyukat a tisztázottság jellemzi, és ennek révén könnyen rátalálnak az egyszerű és tartós megoldásokra. A túlzásba vitt rendszeretet azonban görcsössé válhat, és kínos pedantériába torkollhat.

Nyughatatlan emberek, hajlamosak a hajszoltságra, és életük közepén pénzügyi veszteség érheti őket, amelyet aztán üstökösszerű felemelkedés követ, olyan pénzügyi szerencse, amelyre már nem is számítottak.

A hozzájuk illő foglalkozások: sikeresek lehetnek mint vállalkozó, építész, műszaki rajzoló, gépész, titkár, irodavezető, építkezési vállalkozó, katona, ellenőr, gyors- és gépíró, jól beválhatnak szakértőként, és sikeresek lehetnek állami tisztviselőként.<o></o><table class="MsoNormalTable" style="background: rgb(132, 192, 252) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; width: 351pt;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="468" align="left" border="0"><tbody><tr style=""><td style="border: medium none rgb(235, 230, 225); padding: 1.5pt; background-color: transparent;">Akik valamelyik hónap 5-én születtek<o></o>
</td></tr></tbody></table>
<o></o>

Sokoldalúak, és jó a kapcsolatteremtő képességük

Az ilyen embereknek meg kell tanulniuk összefogni az erőiket, mert egyébként szívesen kipróbálnak mindent. Szeretik a hasonszőrűek társaságát, és többnyire jó üzletemberek. Barátkozóak, jó alkalmazkodó-készségűek és intelligensek.

Az életben szabadságra és változatosságra van szükségük. Nyitottak minden kezdeményezésre, és leküzdhetetlen vágy hajtja őket mindig új, tágabb horizontok felé. Számukra nem létezik az „úgysem sikerül" kifejezés. Mindig mindennek lehetségesnek kell lennie. A partnerkapcsolatban sem tűrik a beszükültséget. Inkább szakítanak, mihelyt úgy érzik, hogy korlátok közé kerültek.

Negatív tulajdonságaik: nyűgösek, sértődékenyek, makacsok és öntetszelgők.
Egy biztosat lehet állítani róluk, hogy semmi biztosat sem lehet állítani róluk. Szeretik a dolgok szüntelen változását, az átalakulásokat és a kalandokat. Nyughatatlan energiájuk különösen jól tükröződik szenvedélyes vitáik során.

Fiatalságukra a bizonytalanság jellemző. Szüleikkel, barátaikkal sok problémájuk adódik. A tanulás nehezen megy. Biztos pozícióhoz és jó keresethez inkább csak 35 éves koruk után jutnak. Az igazi nagy szerelmet 50 éves koruk után ismerik meg.

A hozzájuk illő foglalkozások: sikeresek lehetnek brókerként, illetve bolti eladóként, diagnosztaként, biztosítási kárbecslőként, elemzőként, újságszerkesztőként, gyógyszerészként, szakiskolai igazgatóként, sportedzőként vagy tőzsdei szakemberként.


<table class="MsoNormalTable" style="background: rgb(132, 192, 252) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; width: 351pt;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="468" align="left" border="0"><tbody><tr style=""><td style="border: medium none rgb(235, 230, 225); padding: 1.5pt; width: 351pt; background-color: transparent;" width="468">Akik valamelyik hónap 6-án születtek<o></o>
</td></tr></tbody></table>
<o></o>

Pozitív gondolkodásúak, melegszívűek, nagyvonalúak és emberszeretők

Szeretik a szép dolgokat, az állatokat, és a kellemes, szeretettel teli környezetet. Akkor a legboldogabbak, ha segíthetnek másokon. Szeretik a házasság és a család kötelékeit, eleven a felfogóképességük, érzelmeik hevesek, és nagyon érzékenyek. Érzelmeiket nem szégyellik kimutatni. Gyökereik mélyen kapaszkodnak.

Boldogságukhoz alapvetően fontos a dicséret és az elismertség, mert szükségük van a közösségre, a szeretetre és a megerősítésre, és elkeserednek, ha kritika éri őket. A közösségben is, családjukban is ki kell venniük a részüket a felelősségvállalásból. A tökéletességre törekszenek, el akarják érni az ideáljaikat, de ez többnyire csak ritkán sikerül. Nem egyszerűen csak helyet keresnek maguknak a Nap alatt, hanem a leginkább a nekik legmegfelelőbb helyet.

Nagy felelősségtudat és a többiek iránti odafigyelő szeretet jellemzi őket. Fokozottan érvényes rájuk a mondás, hogy „az én házam az én váram" - érte küzdenek, és a hétköznapok próbatételeihez a családi harmóniából merítenek erőt.

Gyermekkorukban nagyon érzékenyek. Egy nagy csalódás vár rájuk 29 éves korukban, amelyet túlzottan is mellre szívnak, de később már úgy értékelik, hogy így jártak jobban. Tartózkodjanak a túlzottan visszafogott viselkedéstől, mert az kárukra lehet.

A hozzájuk illő foglalkozások: sikeresek lehetnek a nyilvánosság előtt vagy a közösségben végzett munkákban, a zenében, a festészetben, a színjátszásban, intézményvezetőként, árvaház, idősek otthona, egészségcentrum vagy szépségszalon vezetőjeként, vagy a konyhafőnöki, virágkereskedői, divattervezői pályán. Hivatásukban 45 éves koruk után egy rendkívüli lehetőség köszönt rájuk.<o></o>

<o>
</o>
 

odry

Ismert tag
<table class="MsoNormalTable" style="background: rgb(132, 192, 252) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; width: 351pt;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="468" align="left" border="0"><tbody><tr style=""><td style="border: medium none rgb(235, 230, 225); padding: 1.5pt; background-color: transparent;"> Akik valamelyik hónap 7-én születtek
</td></tr></tbody></table>
<o></o>

Érzékenyek, zárkózottak, intuitívak, és jól elboldogulnak önmagukban is

Az ilyen emberek szívesen töltik egymagukban az idejüket tanulással és kutatással. Nagyon szeretik a barátaikat, de nehezükre esik odafigyelést színlelniük.

Mindent a maguk egyedi, összetéveszthetetlen módján csinálnak.
Pszichikailag nagyon felfokozottak és érzékenyek, hallgatniuk is kell a megérzéseikre. Legjobb, ha egyedül dolgoznak, mert nincs érzékük felfogni a többiek felől érkező jelzéseket. Kerülniük kell a szerencsejátékokat és a tőzsdei spekulációt. Hajlanak az egocentrikusságra és az önfejűségre.

Nagyon szeretnek beszélni a gondolataikról és az elképzeléseikről. Ennek során hajlamosak előadásokat tartani a többieknek. Igénylik az elismerést, mert bár kifelé erőt mutatnak, ugyanakkor fokozottan szükségük van a megerősítésre is.

Egész életük folyamán nagy érzelmi megterhelésnek vannak kitéve, és szüntelenül jelentős problémákkai kell megküzdeniük. Ugyanakkor elég erősek ahhoz, hogy úrrá legyenek a gondjaikon. Egész életük látszólag a felszínen zajlik, ám gondolataik, vágyaik és reménységeik mindig a mélységek felé irányulnak. Érzelmeik erőssége révén nyílik esélyük arra, hogy behatoljanak a dolgok lényegébe. Az érzelmi élet abszolút hangsúiyozottsága azonban a gondolkodás és a cselekvés elbizonytalanodásának, valamint a könnyű sebezhetőségnek a veszélyét hordozza magában.

Szüleikre nem hallgatnak. Neveltetésük során 12 éves korukig problémák merülnek fel. Utána hatalmas szabadságvágy vesz rajtuk erőt.

A hozzájuk illő foglalkozások: akik ezen a napon születtek, azokból könnyen válhat szabadságharcos, nagy költő, vagy akár katonai, politikai vagy egyházi vezető személyiség.


<o>
<table class="MsoNormalTable" style="background: rgb(132, 192, 252) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; width: 351pt;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="468" align="left" border="0"><tbody><tr style=""><td style="border: medium none rgb(235, 230, 225); padding: 1.5pt; background-color: transparent;"> Akik valamelyik hónap 8-án születtek<o></o>
</td></tr></tbody></table><o></o>

Kiváló üzletemberek, igyekvőek, kreatívak, és vezetői képességekkel rendelkeznek

Határozott érzékük van az értékek iránt. Szívesen foglalkoznak pénzzel és pénzügyekkei, és remek ötletek jutnak eszükbe arra vonatkozóan, hogy miképpen lehet nyereségre szert tenni. Becsvágyóak és gyakorlatiasak. Kemény munkára képesek, ha a cél megéri. A 8-as szerencsés születésnapnak tekinthető a pénzügyi nyereség szempontjából, mert az ilyen napon születetteknek nem kell megkóstolniuk a nélkülözést, ha konstruktívan élnek.

A 8-án születettek negatív tulajdonságai közé tartozik, hogy az életből néha csak a problémákat veszik észre, a szépségeket és a jó dolgokat nem. Előfordulhat, hogy zsugoriak és szűk látókörüek, nagyon sértődékenyek, hidegek, agresszívak és számítóak. Ők azok, akik lendületesen, dinamikusan vetik magukat „az élet küzdelmeibe", és csak egyetlen célt tartanak szemük előtt - a sikert! Erejük és hatékonyságuk révén ők a született szervezők, ugyanezek a tulajdonságaik azonban gátlástalan karrieristává is teheti őket.

A szerencse fiai, sok a barátjuk, de 30 éves korukban egy nagy csalódást élnek át, többnyire szívügyben. Sok pénz és nagy tekintély várja őket 55 éves koruktól kezdve. Vigyázat: vannak kivételek!

A hozzájuk illő foglalkozások: sikeresek lehetnek bankár, jogász, vállalkozó, mérnök, személyzetis, zenekarvezető, könyvelő vagy gyártulajdonos szakmákban.
<table class="MsoNormalTable" style="background: rgb(132, 192, 252) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; width: 351pt;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="468" align="left" border="0"><tbody><tr style=""><td style="border: medium none rgb(235, 230, 225); padding: 1.5pt; background-color: transparent;"> Akik valamelyik hónap 9-én születtek<o></o>
</td></tr></tbody></table>
<o></o>
Született emberbarátok, akiket körülnyüzsögnek a többiek, és akiktől mindenki magától értetődőnek veszi a segítséget

Az emberek úgy tekintenek rájuk, mint idősebb testvérükre. Művészi és intellektuális hajlamúak. Nagyon hatnak rájuk önnön érzelmeik, és ez nagyvonalúságot eredményez náluk.

Gyakran előfordul, hogy olyan házasságban élnek, amelyben sokkal többet adnak, mint amennyit visszakapnak. Levonhatnák a tanulságot, de hát általában eleve jobban szeretnek adni, mint kapni.

Fantáziájuk gazdag, és akkor a legboldogabbak, ha valamilyen kreatív munkát végezhetnek. Nagyvonalúak, toleránsak és idealisták.
Szellemi és spirituális potenciájuk kellőképpen nagy ahhoz, hogy az ilyen kreatív munkák területén gyakorlatilag minden célt elérhessenek - de csak akkor, ha nem találják szemben magukat valamilyen lökésszerű, impulzív energiával, amely minduntalan kilöki őket az egyenes kerékvágásból.

Érdeklődnek mások problémái iránt, és megértést, segítőkészséget tanúsítanak, ha úgy érzik, hogy tapasztalataikat az illető majd nagyra fogja értékelni.

Már életük korai szakaszaiban problémáik vannak a másik nemmel. Ennek ellenére szeretetet és megbecsülést kapnak. Ám feltétlenül őszintének kell lenniük. 50 éves korukban ne hitelezzenek pénzt, mert veszteség fenyeget. Jó esélyük van rá, hogy magas kort éljenek meg.

A hozzájuk illő foglalkozások: sikeresek lehetnek a művészetekkel vagy az irodalommal kapcsolatos foglalkozásokban, ilyen például a színművészet, a tanári vagy az előadói pálya, a vallási tevékenység, a festészet, a nagyüzemi kertészkedés, a belsőépítészet, de sikeres lehet számukra az olajüzlet, a biztosítási szakma, a reklám világa vagy az utazások.

Legmagasabbra mások szolgálatával juthatnak, nem pedig úgy, ha életüket önző módon élik.
<o></o>

</o>
 

odry

Ismert tag
<table class="MsoNormalTable" style="background: rgb(132, 192, 252) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; width: 351pt;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="468" align="left" border="0"><tbody><tr style=""><td style="border: medium none rgb(235, 230, 225); padding: 1.5pt; background-color: transparent;"> Akik valamelyik hónap 10-én születtek
</td></tr></tbody></table>
<o></o>

Pozitív gondolkodásúak, kreatívak, és tudják, hogy kell értékesíteni önmagukat és ötleteiket

Képesek egyidejűleg többféle dolgot is csinálni, és sokszor valósággal kényszeríteni kell őket, hogy végre álljanak már le. Függetlenek, őszinték és megbízhatóak, de csak ritkán árulják el valódi érzelmeiket. Jól tudják érvényesíteni az akaratukat, lelkesek, és erős az öntudatuk. Nyugodtan rájuk bízhatjuk magunkat. Egyenesen megmondják a véleményüket.

Hajlamosak a féltékenységre barátaikkal és kollégáikkal szemben. Lehetséges, hogy egyedül érzik magukat, mert talán arra kényszerülnek, hogy a saját lábukon álljanak, és kevés segítséget várhatnak kívülről. Van bennük kurázsi, nem ijedősek. Szükségük van egy saját felségterületre, ahová csak keveseknek engednek bejutást, mivel individualisták.

Hisznek a világ megvédésében, és abban, hogy „megjobbítható". Sok esetben csakugyan megvan hozzá az energiájuk és a tudásuk. Ám elfelejtik, hogy csak akkor lehet valamit megvédeni vagy radikálisan átalakítani, ha azt a többiek is akarják, vagy legalábbis egyetértenek vele.

Nyugodt az életük, 30 éves korukig egy kicsit egyhangú is, 45 éves koruk után azonban egészen nagy meglepetés érheti őket. Tartsák nyitva a szemüket, hogy életük nagy esélyét ne mulasszák el.

A hozzájuk illő foglalkozások: sikeresek egyéni tevékenységgel lehetnek, ilyen például a feltaláló, a cégalapító, a pilóta, a tanár, a jogász, a reklámszakember, az író vagy a bolti eladó.<table class="MsoNormalTable" style="background: rgb(132, 192, 252) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; width: 351pt;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="468" align="left" border="0"><tbody><tr style=""><td style="border: medium none rgb(235, 230, 225); padding: 1.5pt; background-color: transparent;"> Akik valamelyik hónap 11-én születtek<o></o>
</td></tr></tbody></table>
<o></o>

Nagyívű elképzeléseik vannak ugyan, de csak ritkán sikerül megvalósítaniuk vagy végigvinniük

Születésnapjuk száma úgynevezett „mesterszám", ennek értelmében őket az inspiráció vezeti. Rendkívül érzékenyek, könnyen megbántódnak, és hajlamosak visszahúzódni a csigaházukba, mihelyt nehézségekkel találják magukat szemben. Nagyfokú érzékenységük miatt hamar úgy érzik, hogy bántja őket valaki, pedig szó sincs róla. Nehezen tudják ezt jól értékelni. Az ilyen embereknek meg kell tanulniuk pontosan odafigyelni, illetve helyesen megállapítani - még mielőtt visszahúzódnának vagy szomorkodni kezdenének -, hogy valóban úgy bánnak-e velük, mint ahogyan ők érzik.

Ezek az emberek nagyon intuitívak és sokféle képességgel rendelkeznek, ám nyugtalan és ideges vérmérsékletük megnehezíti számukra céljaik elérését. Érzelmeik gyorsan átcsapnak egyik végletből a másikba. Képesek rá, hogy ötleteikkel másokat is inspiráljanak. A helyzetek és az összefüggések lényegét a felszíni kép mögött is jól ki tudják „szimatolni".

Intuíciójuk erősen fejlett, és mihelyt némi tapasztalatot szereznek benne, többnyire feltétel nélkül rábízzák magukat. Segítségével csakugyan úrrá tudnak lenni a legtöbb problémán és helyzeten, főleg azért, mert intuíciójukhoz kreatív és eredeti szellemiség is társul.

A 20. életévükig bizonyos nehézségeik adódnak a másik nemmel. Kedvetlenség, a lendület hiánya. 40 éves korukban ez hirtelen megváltozik. 70 éves korukban még egyszer rájuk kacsint a nagy szerencse.

A hozzájuk illő foglalkozások: sikeresek lehetnek előadóművészként, táncosként, aukcióvezetőként, cégalapítóként, vagy pedig az elektromosság, a filozófia, a képzőművészet, a reklámszakma, a filmezés területén, vagy mint statisztikus, könyvelő, titkár.<o></o>

<o></o><o></o><o></o>
<o>
<table class="MsoNormalTable" style="background: rgb(132, 192, 252) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; width: 351pt;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="468" align="left" border="0"><tbody><tr style=""><td style="border: medium none rgb(235, 230, 225); padding: 1.5pt; background-color: transparent;">Akik valamelyik hónap 12-én születtek<o></o>
</td></tr></tbody></table><o></o>

Birtokukban van a 3-as energiája (1+2=3), egyenként az 1-es és a 2-es ereje is

Ennek révén összetettebb egyéniségűek, mint azok, akik valamelyik hónap 3-án születtek. Kiválóan tudják értékesíteni önmagukat és ötleteiket. Elbűvölőek, szórakoztatóak, és kitűnő beszélgetőpartnerek. Jól és pontosan fejezik ki magukat. Eleven szelleműek, érdeklődőek, és szívesen járnak emberek közé. Segítőkész, barátságos, nagyon társaságkedvelő természetűek.

Negatív oldaluk abban mutatkozik meg, hogy könnyen elkedvetlenednek, és olyankor elhúzódnak az emberektől. Fejleszteniük kell a tapintatukat és a diplomáciai érzéküket, mert hajlamosak a túlzott szókimondásra, és azzal csak ellenségeket szereznek maguknak. Olyankor távolabb kerülnek a sikertől.

Nagyon gyakorlatiasak, és szeretnek tevékenyek lenni. Burjánzó fantáziájukkal megszépítik a valóságot. Megvan bennük a képesség, hogy remek képzelőerejüket kreatív mederbe tereljék. Hajlanak a türelmetlenségre, és mindent azonnal akarnak.

Lényeges témakör számukra a kiegyensúlyozottság. Nagy hatással vannak másokra azzal, hogy kiegyensúlyozottak. Fokozottan igénylik, hogy nem csak hogy erkölcsi elveik legyenek, hanem azok szerint is éljenek. Ez sokszor nem sikerül nekik, mert minden oldal érveit megértik és bizonyos mértékig elfogadják, ezért sokszor nehezükre esik valamilyen határozott irányultságot választani és amellett a végsőkig kitartani. A kiegyensúlyozottságnak ez az árnyoldala. Élményvágyuk, kíváncsiságuk miatt legszívesebben állandóan utazgatnának.

A hozzájuk illő foglalkozások: született írók vagy feltalálók. További foglalkozások, amelyek nekik valók: szónok, szórakoztató művész, jogász, orvos, klinikaigazgató, cégalapító, gyógyárukereskedő, reklámszakember, szépségszalon vezetője.

A másik nemmel minduntalan problémáik akadnak. Oka: a szabadságvágy!<o></o>

</o>
 

odry

Ismert tag
<table class="MsoNormalTable" style="background: rgb(132, 192, 252) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; width: 420.4pt;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="561" align="left" border="0"><tbody><tr style=""><td style="border: medium none rgb(235, 230, 225); padding: 1.5pt; width: 420.4pt; background-color: transparent;" width="561">Akik valamelyik hónap 13-án születtek<o></o>
</td></tr></tbody></table>
<o></o>

Képesek a kemény és módszeres munkára, és sikeresek benne

Elővigyázatosak, makacsok, fegyelmezettek és kitartóak. Odafigyelnek minden egyes részletre, és emiatt néha szem elől tévesztik az egységes egészet. Gyakran éreznek frusztrációt, korlátok közé szorítottságot és azt, hogy a külső körülmények hátráltatják őket, ám mindezek ellenére jól intézik a dolgokat. A sikerességhez otthonos környezetre van szükségük. Nagyon szeretetreméltóak, bár gyakran nehézségeik merülnek fel az önkifejezésben.

Világos gondolkodásúak, jól meglátják a szabályszerűségeket, és terveik, cselekedeteik logikusan, egymásból következően épülnek fel. A célok, amelyek érdekében ezeket a tulajdonságaikat bevetik, leginkább materiális jellegűek. Ezen a síkon biztos számukra a siker, ám az érzelmek területén gyakran szenvednek attól, hogy látszólag rosszul fejezik ki az érzéseiket. Vagy teljesen elnyomják az érzelmeiket, vagy pedig megpróbálnak a materiális jellegű problémák esetében megszokott energiával és dinamizmussal másokban keresni a megoldást, de közben nem gondolják végig, hogy kapnak-e annyit, mint amennyit adnak.

Negatív tulajdonságaik közé tartozik, hogy verbális képességeik a hátrányukra fordulhatnak, és ezáltal rendkívül sértődékenyekké válhatnak. Előfordulhat továbbá, hogy túlzottan igényesek és kritikus szelleműek, vagy pedig úgy érzik, mindenki félreérti őket.

Nagy boldogság vár rájuk - de csak életük későbbi szakaszában, addig sok nehézséggel kell megküzdeniük. Soha ne legyenek kedveszegettek! Hobbik: a természet és a vallás.

A hozzájuk illő foglalkozások: az üzleti világhoz tartoznak, és sikeresek lehetnek az építőiparban, a könyvelésben, a kiskereskedelemben, a tervezésben, a bányászatban, a geológiában, az építészetben, az irodai munkában vagy a gyors- és gépírásban, a fafaragásban vagy olyan üzletágban, ahol sok múlik a részleteken és a statisztikákon. Nem tartoznak az alkotó típusú emberek közé. További szakmák, amelyek nekik valók: villamosmérnök, villanyszerelő, gépész. Alkalmasak az állami szolgálatra vagy a politikai tevékenységre is.

<o></o><o>
<table class="MsoNormalTable" style="background: rgb(132, 192, 252) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; width: 420.4pt;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="561" align="left" border="0"><tbody><tr style=""><td style="border: medium none rgb(235, 230, 225); padding: 1.5pt; width: 420.4pt; background-color: transparent;" width="561">Akik valamelyik hónap 14-én születtek<o></o>
</td></tr></tbody></table>


Kalandvágyók, bátrak, jó az alkalmazkodóképességük, és szeretnek kipróbálni mindent, ami új és másmilyen

Ezeknek az embereknek természetes intuíciójuk van. Szívesen hagyják, hogy mások vezessék őket. Együttérzőek, érzelmesek, és könnyen saját érzelmeik befolyása alá kerülnek. Túlteng a pszichikumuk, szellemük pedig profetikus jellegű.

Egyaránt jelen vannak bennük a konstruktív és a destruktív hajlamok. Kerülniük kell az alkohol, a drogok és a szex túlzásba vitelét. A művészeti területek helyett többet kellene foglalkozniuk üzleti tevékenységekkel. Szeretnek együtt dolgozni másokkal, és ha muszáj, képesek keményen hajtani, ám általában nem túl hosszú időn keresztül.

Akik 14-én születtek, azok többnyire szókimondóak, és nem szeretik, ha mások mondják meg nekik, hogy mit csináljanak. Hajlanak rá, hogy dominánssá és kompromisszumképtelenné váljanak. Egyrészt vonzódnak a függetlenséghez, másrészt viszont pénzügyi szempontból biztonságra vágynak, és ezért inkább becsatlakoznak valamilyen rendszerbe ahelyett, hogy vállalnák az ugrást az ismeretlenbe. Am ilyenkor is megmarad bennük a vágy a szabadság és a függetlenség iránt.

Életprogramjuk nagyon egyszerű, de megvalósítása rendkívül nehéz. Csak azt akarják, ami szép, jó, tiszta és igaz. Gyakran nem értik meg, hogy ezzel az igényükkel a legtöbb embernél zárt ajtókba ütköznek, még akkor is, ha a többiektől nem elvenni akarnak, hanem éppen ellenkezőleg, adni szeretnének nekik.

Nincsenek rázós ügyeik 30 éves korukig. A másik nemmel 45 éves koruktól kezdve problémáik adódnak. Engedniük kell, mert különben mások haragját vonják magukra. Ha nem viszik túlzásba az akarnokoskodást, akkor sikeresek lesznek az életben.

A hozzájuk illő foglalkozások: sikeresek akkor lehetnek, ha a megérzéseiket követik. Nekik való az eladói szakma, különösen az utazások értékesítése, valamint a külkapcsolatok kiépítése például a bányászatban vagy brókercégeknél. További nekik való foglalkozás: fül-orr-gégész, szemész szakorvos.

<o></o><o>
<table class="MsoNormalTable" style="background: rgb(132, 192, 252) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; width: 351pt;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="468" align="left" border="0"><tbody><tr style=""><td style="border: medium none rgb(235, 230, 225); padding: 1.5pt; background-color: transparent;">Akik valamelyik hónap 15-én születtek<o></o>
</td></tr></tbody></table><o></o>

Megértőek és hűségesek
Kreatívak, különösen a zene terén. Remek tanárok vagy szülők válnak belőlük, mert ügyesek és felelősségteljesek. Pénzügyi téren is sikert kell elérniük, mert adottságuk van arra, hogy magukhoz vonzzák a jó lehetőségeket és a harmonikus körülményeket. A tudást inkább megfigyelés révén szerzik, nem pedig tanulással vagy kutatással. Egész életükben megmaradnak fiatalosnak és aktívnak.

Ösztönösen megérzik, ha valakinek támaszra van szüksége, és ők az elsők, akik segítséget nyújtanak. Kedvesek, szinte már túláradóan, és mindenki jól kijön velük. Erős a felelősségtudatuk, ám ugyanakkor szükségük van egy kis függetlenségre is. Együttérzőek, segítőkészek és kötelességtudóak.

Ők a született teherviselők, akik sokat elviselnek, gyakran mások helyett is - legszívesebben a felelősséget vállalják át. Ezt nem erőszakosan teszik, mert a többiek szívesen és önként adják át nekik a terheket, mivel mindenki bennük látja a született „felelősségviselőt". A családi tűzhely mellett is nélkülözhetetlen szerepet töltenek be, és afféle kétnemű lények: ők a nagyapa és a kislány egy személyben.

Kisgyermekkorban balesetveszély fenyegeti őket. Később remek, ideális házasságot köthetnek. Boldogságuknak valamilyen örökség vagy üzlet képezi az anyagi alapját. Idősebb korukra családi házban élnek rendszerint. Több gyermekük van.

A hozzájuk illő foglalkozások: sikereket intellektuális vagy művészeti pályán érhet el, mint amilyen például a tanár, a gondozó, az előadó, az orvos, az énekes, a divattervező, a könyvkiadó. További területek, ahol sikeresek lehetnek: kórházi tevékenység, a közösségért végzett munka, hivatalok<o></o>
</o>
</o>
 

odry

Ismert tag
<table class="MsoNormalTable" style="background: rgb(132, 192, 252) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; width: 351pt;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="468" align="left" border="0"><tbody><tr style=""><td style="border: medium none rgb(235, 230, 225); padding: 1.5pt; background-color: transparent;"> Akik valamelyik hónap 16-án születtek
</td></tr></tbody></table>
<o></o>

Tartózkodóak, óvatosak és befelé fordulók

Csak nehezen képesek kifejezni a gondolataikat és az érzelmeiket. Inkább visszahúzódnak önmagukba, mintsem hogy esetleg nehéz helyzetbe kerüljenek. Nehezen tudnak szeretetet és kedvességet adni is, elfogadni is. Gyakran rosszkedvűek és elégedetlenek, ha a többiek nem felelnek meg az általuk felállított mércének.

Hajlanak a „magányos farkas" szerepkörére és a visszavonultságra, ám igazából mégiscsak gyengédségre vágynak. Az idő múlásával erős hit vagy életfilozófia alakul ki bennük.

Sokuk érdeklődik a technika vagy a tudomány iránt, és szívesen kutatnak vagy dolgoznak ilyen téren, de egyedül.

A 16-os az intellektus száma. Az élet és a tudás nagy összefüggéseinek mélyreható ismerete révén kitűnő elméleti és gyakorlati tanácsadók lehetnek a többiek számára. Gyorsan kombináló és mindig éles észjárásuk azonban fárasztó lehet másoknak, és ha valaki felkészületlenül társalog velük, a 16-osokból könnyen előtörhet a türelmetlenség, sőt sértőn is viselkedhetnek.

Negatív oldalaik abban mutatkoznak meg, hogy fennsőbbségesen és szeszélyesen viselkedhetnek, főleg amiatt, hogy a különböző mértékben tehetséges emberek nem egyformán tehetségesek.

Már kisgyermekkorukban élénk tudásvágy jellemzi őket. Minden esélyük megvan arra, hogy valamilyen rendkívüli foglalkozást folytassanak. 55 éves koruktól kezdve problémák adódnak a partnerükkel. A korral együtt tekintélyük is növekszik.

A hozzájuk illő foglalkozások: sikeresek lehetnek az olyan tudományos munkákban, amelyek specializálódást kívánnak meg, és nekik való a fémkohászat is. A kellemetlenségektől a bíbor szín védheti meg őket.<table class="MsoNormalTable" style="background: rgb(132, 192, 252) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; width: 399.15pt;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="532" align="left" border="0"><tbody><tr style=""><td style="border: medium none rgb(235, 230, 225); padding: 1.5pt; width: 399.15pt; background-color: transparent;" width="532"> Akik valamelyik hónap 17-én születtek<o></o>
</td></tr></tbody></table>
<o></o>

Jól bánnak a pénzzel és a tulajdonnal

Jellemző rájuk, hogy mindig határozottan nyomulnak előre. Az üzleti életben ravaszak és kíméletlenek, noha alapjában véve becsületesek. Görcsösen ragaszkodnak a szokásaikhoz, és az elképzeléseiktől nemigen lehet eltántorítani őket.

Olyanok, mint a libikóka: egyik pillanatban konzervatívak és nemeslelkűek, a másik pillanatban extravagánsak. A végén mindig megkapják, amit akarnak, még akkor is, ha addig sok mindent el kell tűrniük. Optimisták, megbízhatóak, realisták, és megvan a tehetségük hozzá, hogy nagy terveket is valóra váltsanak.

Taktikájuk sikert és lelki békét céloz egyszerre: harc kifelé, békesség befelé. Életerejük, amelyet mások sok esetben harciasságnak tartanak, fáradhatatlanná és lendületessé teszi őket. Amikor nyilvánvaló igazságtalanságot látnak, nyomban kifejezik véleményüket, és cselekszenek.

Negatív oldalaik olyankor mutatkoznak meg, amikor szeszélyesek, durvák, haragtartók, önfejűek, és szüntelenül önmegerősítést keresnek. Akár neki is támadnak másoknak - anélkül, hogy közben veszélybe kerülne a belső békéjük. Színtiszta energia!

Sok barátjuk van, ifjúságuk nagyon harmonikus. Problémákkal pályájuk kezdetén találkoznak. Jó beszédkészségűek, elbűvölőek, életük későbbi szakaszában sok barátságot kötnek. A hatodik évtizedükben nem is remélt pénzügyi nyereséghez jutnak.

A hozzájuk illő foglalkozások: sikereket érhetnek el mint regisztrátor, szerkesztő, forgalmazó, bankár, bróker, könyvtáros, jogász, üzletvezető, valamint sikeresek lehetnek földdel kapcsolatos üzletben, mint például a bányászat vagy az olajszakma.


<table class="MsoNormalTable" style="background: rgb(132, 192, 252) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; width: 351pt;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="468" align="left" border="0"><tbody><tr style=""><td style="border: medium none rgb(235, 230, 225); padding: 1.5pt; background-color: transparent;">Akik valamelyik hónap 18-án születtek<o></o>
</td></tr></tbody></table>
<o></o>
Jól beválnak gondviselőként, és született emberbarátok

Sokszor választják életpályául az emberek segítését. A nap bármely órájában segítségért lehet fordulni hozzájuk, sohasem utasítanak el senkit. Nem is lehetne ez másképp, hiszen szeretik, ha hasznára vannak másoknak, inkább csak azt nem bírják, ha korlátok közé szorulnak. Hiába segítőkészek, mégis sok esetben magánéleti problémákkal küzdenek. Meg kell tanulniuk, hogy a szolgálatkészségnek már az otthonukban meg kell kezdődnie.

Együttérzőek, toleránsak, megértőek, és a problémákra kreatív megoldásokat találnak. Minden bizonnyal életfeladatuknak érzik, hogy vállukon hordozzák a betegek, az elesettek és az idősek terheit, intellektuálisak, érzelmesek és kulturáltak, mégis szeretnek veszekedni, és gyakran kritizálnak másokat.

Képesek nagyon függetlenül és ügyesen viselkedni, és bölcs tanácsok kaphatók tőlük. Képességeik, tehetségük átfogó jellegű. Minden érdekli őket, és hisznek abban, hogy bármely területen képesek eredményeket elérni.

Környezetük rendszerint, féltékeny rájuk, és azt reméli előbb-utóbb bekövetkezik a blamázs, ám a 18-án született emberek mindig jól mérik fel az erejüket. De vigyázat! Ha egyszerre több dologgal foglalkoznak és minden érdekli őket, akkor könnyen szem elől téveszthetik a céljaikat. Az a veszély fenyegeti őket, hogy egész életük nem lesz egyéb, mint foglalkoztatási terápia.

Ami a negatív tulajdonságaikat illeti, manipulatívak, mindig vitára készek és telhetetlenek.

Tehetségesek, már kisgyermekkorukban is kreatívak, és nagyon muzikálisak. Balesetveszéllyel kell szembenézniük 18 éves koruk körül, főképp a lányoknak. Később rakétaszerű felemelkedésük lehetséges, de csak akkor, ha a 25 éves korukban jelentkező nagy lehetőséget csakugyan ki is aknázzák.

A hozzájuk illő foglalkozások: sikeresek lehetnek sebészként, jogászként, színészként vagy képzőművészként.<o></o>
<o></o>
<o></o><o>
</o>
 

odry

Ismert tag
<table class="MsoNormalTable" style="background: rgb(132, 192, 252) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; width: 351pt;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="468" align="left" border="0"><tbody><tr style=""><td style="border: medium none rgb(235, 230, 225); padding: 1.5pt; background-color: transparent;">Akik valamelyik hónap 19-én születtek<o></o></td></tr></tbody></table>
<o></o>

Felelősségteljesek, idealisták és becsületesek

Néha felülkerekednek a saját érzelmeik is, hiszen érzelmeik mindig erősebbek a logikájuknál. Végletekbe esnek: hol a mennyekben járnak, hol halálosan levertek. Sokoldalúak, és legszívesebben úgy dolgoznak, hogy közben mások ne zavarhassák őket. Szeretik a változatosságot és a sokféleséget, és mindig igyekeznek jobbá tenni a körülményeiket.

A 19-es szám rezgése átfogja az 1-től 9-ig terjedő összes számét, ezért a hatása is széleskörű. A 19-én született emberek inkább munkahelyen dolgoznak, mintsem vállalkozók. Idegeskedő természetűek, és könnyen felmérgesednek. Mégsem haragtartóak, és a civakodásokat gyorsan elfelejtik. Nem szívesen tartják magukat a konvenciókhoz, és igyekeznek mindent kipróbálni, miközben elutasítják mások tanácsait, és csak a saját keserű tapasztalataikból hajlandók okulni.

Született játékosok, és szívesen megjátsszák születésnapjuk számát, a 19-est. Ha veszítenek, akkor nem egyszerűen csak bosszankodnak, hanem tajtékzanak a dühtől, viszont ha nyernek, szinte hisztérikus nevetőgörcs vesz rajtuk erőt. Érzelmeik tehát annyira erősek és színtiszták, hogy a póker nem a legjobb játék számukra. Életükben a biztonságot és a tervezést gyakran elhanyagolják, ezért ritkán találjuk meg náluk az abszolút értékek keresésének nyomát.

A szülői házban sok szeretetet kapnak, még ha a család nem is dúskál a pénzben. Már korán el akarnak szakadni a szülőktől. Fiatalkorukban problémáik vannak a partnerükkel. 45 éves koruktól kezdve azonban nagyon harmonikus, boldog az életük.

A hozzájuk illő foglalkozások: sikeresek lehetnek befolyásos politikusként, zenészként, tervezőként, feltalálóként, bolti eladóként, villamosmérnökként, pilótaként, nehézgépkezelőként vagy szakorvosként.


<table class="MsoNormalTable" style="background: rgb(132, 192, 252) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; width: 392.05pt;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="523" align="left" border="0"><tbody><tr style=""><td style="border: medium none rgb(235, 230, 225); padding: 1.5pt; width: 392.05pt; background-color: transparent;" width="523"> Akik valamelyik hónap 20-án születtek<o></o>
</td></tr></tbody></table>
<o></o>

Barátságosak, kedvesek és könnyen ki lehet jönni velük

Természetüknél fogva béketeremtők. Diplomatikusak, tapintatosak, és szeretik a családjukat. Túlságosan kedvesek, és ezért vigyázniuk kell, hogy a saját érdekeiket is érvényesítsék, mert mások hajlamosak arra, hogy kihasználják vagy céltáblának használják őket. Szeretik a nyugalmat, és legszívesebben kihúzódnak a modern élettel együtt járó hajszából. Többnyire jól fejezik ki magukat írásban.

Előfordulhat, hogy szeszélyesek, ilyenkor legközelebbi barátaiknak vagy családjuknak kell visszafogni őket. Amikor a születésnapjuk negatív jellemvonásai kiütköznek rajtuk, olyankor bizonytalanok, túlzottan az érzelmeik hatása alatt állnak, és önmagukba fordulnak.

Ha valamit akarnak, akkor általában inkább megadják nekik amire vágynak, mert már ismerik őket annyira, hogy tudják jobban járnak, ha teljesítik a kívánságot. Máskülönben ugyanis elkeseredett háborúskodás veszi kezdetét, amelyből előbb vagy utóbb egyetlen győztes kerül ki - a 20-as!

Fő mozgatórugójuk és hajtóerejük, az akaratuk, és mindegy nekik, hogy milyen árat kell fizetniük annak eléréséért, amit akarnak. Akit viszont elfogadnak, ahhoz feltétel nélkül hűségesek.

Nyughatatlan jelleműek, találékony szelleműek, nem hagyják pórázon vezetni magukat. Nagy jövő előtt állnak, még akkor is, ha eleinte nehézségeik adódnak. Mindegyikük egyedi jelenség.

A hozzájuk illő foglalkozások: sikeresek lehetnek a statisztikusi, zenészi, titkári, könyvelői, irodai dolgozói, pénztárosi, énekesi vagy elemzői pályán.<o></o>

<o></o><o>
<table class="MsoNormalTable" style="background: rgb(132, 192, 252) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; width: 351pt;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="468" align="left" border="0"><tbody><tr style=""><td style="border: medium none rgb(235, 230, 225); padding: 1.5pt; background-color: transparent;"> Akik valamelyik hónap 21-én születtek<o></o>
</td></tr></tbody></table><o></o>

Intelligensek, szórakoztatóak és kreatívak

Hajlamosak rá, hogy minden apróságon felizgassák magukat, gyakran idegesek és rosszkedvűek. Az egyik pillanatban még a felhők között járnak, a következő pillanatban már a mélységekben. Érzelmi beállítottságúak, és mint minden „hármast", őket is erősen befolyásolja hangulatuk ingadozása. Ki kell fejleszteniük magukban azt a képességet, hogy ne szeszélyesek, hanem vidámak legyenek.

Egyértelműen jó a beszédkészségük, és ott érnek el sikereket, ahol beszédre van szükség. Akik 21-én születtek, azok mind társaságkedvelők, megvan a saját egyéniségük, és soha nem fordulhat elő, hogy a vitákban ők húzzák a rövidebbet. Határozott gondolataik és véleményük azonban nem hátráltatja őket abban, hogy együtt dolgozzanak másokkal - éppen ellenkezőleg, ők a született csapattagok. Az, hogy társaságkedvelők, nemcsak külső tulajdonságuk. Belülről is sokféle személyiségből, vágyból és elképzelésből tevődnek össze, és ez a sokszínűség gyakran akadályozza őket abban, hogy életük egyenes mederben folyjon.

Hajlamosak a veszekedésre, a belső frusztrációra, az irigységre és a szerzésvágyra, és mindezek miatt könnyen megsérthetnek másokat.

Már életük kezdeti szakaszától kezdve kritikus szelleműek, némiképp negatív gondolkodásúak, éles szemű megfigyelők, ugyanakkor szórakoztatóak is. Szerelmi boldogságban 30 éves korukban részesülnek. Valamivel később kisebb kudarc éri őket, de az már a sikerhez vezető út része.

A hozzájuk illő foglalkozások: azokon a területeken lehetnek sikeresek, ahol a jó kifejezőkészségre, a szavakra van szükség, ilyen például az írói, a szónoki, a színművészi pálya, remek színészek lehetnek.<o></o>
<o></o></o>
 

odry

Ismert tag
<table class="MsoNormalTable" style="background: rgb(132, 192, 252) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; width: 351pt;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="468" align="left" border="0"><tbody><tr style=""><td style="border: medium none rgb(235, 230, 225); padding: 1.5pt; background-color: transparent;"> Akik valamelyik hónap 22-én születtek<o></o>
</td></tr></tbody></table>

<o></o>
A 22-es "mesterszám".

Sokféle képeséggel rendelkeznek, de életükben számos nagy hullámhegy és hullámvölgy vár rájuk; hozzáférnek olyan energiákhoz és rezgésekhez, amelyek a többiek elől rejtve maradnak
f"<o></o>
A 22-esek néha idegi és testi kimerültségben szenvednek. Igyekezzenek megtartani lényük kiegyensúlyozottságát.

Jól teszik, ha arra törekednek, hogy lehetőleg mindenhez értsenek, és ne csak a személyes sikerük érdekelje őket, hiszen hatalmuk szerteágazó. Megérzéseiket kövessék, hiszen nagyon intuitívek. Mivel mindent felfokozottan, kétszeresen élnek át, igyekezzenek konstruktív és harmonikus életet élni.

Életük későbbi szakaszaiban általában többre viszik, mint a legtöbb ember, vagy mint korábban elképzelték volna.

Öntudatosságuk annyira fejlett, hogy azt mások előszeretettel nevezik „én-túltengésnek". Ha tervek vagy elképzelések megvalósításáról van szó, nem kezdenek bele sem kicsibe, sem nagyba, hanem kizárólag a gigantikus méretűekkel hajlandók foglalkozni.

Ami a negatív tulajdonságaikat illeti, meg kell említeni, hogy nagyon egoisták, kapzsik és szórakozottak lehetnek.

A hozzájuk illő foglalkozások: sikeresek lehetnek mint nagykövet, gazdasági jogász, vagy üzletlánc szervezője, exportőr, felvásárló, szakértő, mérnök, gépész, titkár, feltaláló, költő vagy vallási prédikátor. A közös nagy emberi érdekekért kell tevékenykedniük.<o></o>


<table class="MsoNormalTable" style="background: rgb(132, 192, 252) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; width: 351pt;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="468" align="left" border="0"><tbody><tr style=""><td style="border: medium none rgb(235, 230, 225); padding: 1.5pt; background-color: transparent;"> Akik valamelyik hónap 23-án születtek<o></o>
</td></tr></tbody></table>
<o></o>

Érzékenyek, együttérzők, megértők és függetlenek

Örömüket lelik abban, ha segíthetnek másokon. Sokoldalúak, és szeretik a kihívások minden fajtáját. Intellektuálisak, gondolkodásuk gyors. Minden bizonnyal érdeklődnek a kémia, a testkultúra, az értékesítési módszerek vagy a tőzsde működése iránt. Egyéniségük elbűvölő, és a másik nemmel jobban kijönnek, mint a saját nemükkel.

Céljuk a szabadság, és ehhez tipikus útjuk a „kerülő út". Az egyenes úton való megközelítés nem tartozik a tulajdonságaik közé - sem materiális, sem érzelmi szempontból. Egy idő után fel szokták fedezni, hogy a rendkívül kacskaringós vonalnak - amit ők szeretnek követni - is van iránya, és valójában az vezet a célhoz!

Nem kedvelik a rutinszerű dolgokat. Ezek az emberek villámgyors észjárásúak, szavaikkal azonban könnyen megbántanak másokat, és gyakran keltik gáncsoskodó, hideg és érzéketlen figura benyomását.

Fiatal éveikben nyughatatlanok, és húsz éves korukig nem tudják, mit is akarnak az élettől. Jobban oda kellene figyelniük az idősebbek tanácsaira. 40 és 57 éves korukban nagy lehetőségekhez jutnak. Valószínűleg ház- és ingatlanörökséghez jutnak. Vigyázzanak, hogy idősebb korukban ne váljanak fösvénnyé, mert nem járnak jól vele.

A hozzájuk illő foglalkozások: sikeresek lehetnek testkultúra-oktatóként, diagnosztaként, beteggondozóként, pszichiáterként, pszichológusként, tudósként, szobrászként.<o>:p></o>:p>

<o></o>
<table class="MsoNormalTable" style="background: rgb(132, 192, 252) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; width: 351pt;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="468" align="left" border="0"><tbody><tr style=""><td style="border: medium none rgb(235, 230, 225); padding: 1.5pt; background-color: transparent;"><o></o>Akik valamelyik hónap 24-én születtek<o></o>
</td></tr></tbody></table>
<o></o>

Melegszívűek, barátságosak, segítőkészek, motiváltak és könnyen lelkesedők

Aktívak, tele vannak energiával, és gyakorlatiasak. Szeretik a harmonikus partnerkapcsolatot, és hajlandók sokat megtenni érte. Céljaik felé pozitív, ám gyakran drámai úton közelítenek, de úgy, hogy öt perc alatt többet érnek el vele, mint mások egy egész éven át.

Fő és kedvenc foglalatosságuk a boldogság keresése és a boldogság megtalálása. Mihelyt felismerik, hogy azzal kapjuk a legnagyobb ajándékot, ha másokat boldoggá teszünk, egyre inkább ezt az irányt követik. Született tanárrá teszi őket az a képességük, hogy mások legfinomabb rezgéseit is érzékelik. Mondanivalójukat képesek úgy közvetíteni, hogy azt mindenki pontosan értse és értékelje. Mégis vigyázniuk kell, hogy ne vállaljanak magukra több felelősséget, mint amennyit még kellemesen el tudnak viselni.

Negatív tulajdonságuk, hogy bizonyos körülmények között féltékenyek, haragtartók és túlérzékenyek lehetnek.

Nyugodtak, kiegyensúlyozottak. Elégedettek, és környezetük tiszteli őket. Idősebb korukra meglehetős pénzösszeget gyűjtenek össze. Életük közepétől kezdve előfordulhat, hogy neheztelnek a fiatalabb családtagokra.

A hozzájuk illő foglalkozások: sikeresek lehetnek mint tanár, ápolónő, szociális munkás, szakács, vendéglős, zenész, orvos, kereskedő, közintézmény vezetője, lelkész.<o></o>
 

odry

Ismert tag
<table class="MsoNormalTable" style="background: rgb(132, 192, 252) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; width: 351pt;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="468" align="left" border="0"><tbody><tr style=""><td style="border: medium none rgb(235, 230, 225); padding: 1.5pt; background-color: transparent;"> Akik valamelyik hónap 25-én születtek<o></o></td></tr></tbody></table>
<o></o>

Intuitívak, szelídek, és sok időre van szükségük önmaguk számára<o></o>
Sérülékenyek, és hajlamosak a visszahúzódásra. Nehéz közel kerülni hozzájuk, de ha valakivel megbarátkoznak, az örökre szól.

Életük egyik alapvető igénye az őszinteség, és ezt mindenkitől elvárják, illetve saját maguktól általában hatványozottan elvárják. Szüntelenül az igazságot keresik. El kell fogadniuk, hogy egyedül csak az őszinteséggel az igazság többnyire nem ismerhető meg, sőt többféle igazság is van, amelyek párhuzamosan egymás mellett létezhetnek.

Másik fontos tulajdonságuk, a végtelen türelem segíti őket abban, hogy a világ zűrzavarában rátaláljanak néha az áhított igazságra. Legalább egy szemernyire!

Negatív oldaluk abban mutatkozik meg, hogy tehetetlenkednek, idegeskednek, és időnként - konfliktus esetén - inkább félrehúzódnak, mintsem hogy megpróbálnának megoldást keresni.

A 25-ös szám (5 x 5) az ősi Kínában különleges szerencseszámnak számított. Az ezen a napon születettek előtt sok lehetőség áll nyitva. De észre is kell venniük a sors által felkínált kedvező alkalmakat!

A hozzájuk illő foglalkozások: sikeresek lehetnek természetgyógyászként, tudósként, revizorként, tanárként vagy nyomozóként, hiszen előttük semmi sem maradhat rejtve.<o></o>


<table class="MsoNormalTable" style="background: rgb(132, 192, 252) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; width: 351pt;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="468" align="left" border="0"><tbody><tr style=""><td style="border: medium none rgb(235, 230, 225); padding: 1.5pt; background-color: transparent;">Akik valamelyik hónap 26-án születtek<o></o>
</td></tr></tbody></table>
<o></o>

Hajthatatlanok és makacsok, és mindenképpen el akarják érni a céljukat

Tehetségük van ahhoz, hogy akármilyen egyszerű ötletből is pénzt csináljanak. Képesek nagyvonalúak is lenni. Egyéniségüket képpel szemléltetve: ha a többi ember a bicikli, akkor ők rajta a dinamó. Energiájuk nem abban rejlik, hogy maguk fejlesztik, hanem mások gondolatait és munkaerejét „transzformálják", a megfelelő irányba és mederbe terelik, és az általuk felismert cél felé vezetik. Ez a saját „berendezésük" lehetőségeket is, veszélyeket is rejt magában, és végül az dönt, hogy eltalálják-e a megfelelő viselkedésmódot.

Ez a születésnap pénzügyi szempontból jónak számít. Akik 26-án születtek, magukhoz tudják vonzani a pénzt, az embereket és egyáltalán mindent, amire szükségük van, sőt ez a képesség életük kései szakaszában is érvényes rájuk.

Ennek a születési napnak a negatív megnyilvánulása a hencegés és az arrogancia, illetve a kitartás hiánya.

Nyugodt, sőt túl nyugodt az ifjúságuk. Később, 35 éves koruktól kezdve már izgalmasabb. Szerelmi csalódás éri őket, de nem szabad túl komolyan venniük. Már idősebbek, amikor találkoznak azzal az emberrel, akitől ismét hatalmas hajtóerőt kapnak.

A hozzájuk illő foglalkozások: sikeresek lehetnek mint mérnök, diplomata, képzőművész, zenekarvezető, gazdasági jogász<table class="MsoNormalTable" style="background: rgb(132, 192, 252) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; width: 351pt;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="468" align="left" border="0"><tbody><tr style=""><td style="border: medium none rgb(235, 230, 225); padding: 1.5pt; background-color: transparent;"> Akik valamelyik hónap 27-én születtek<o></o>
</td></tr></tbody></table>
<o></o>

Határozottak, bizakodóak és szenvedélyesek

Szeretik a változatosságot és a sokféleséget. Szívesen vállalnak magukra felelősséget, és szolgálatkészek másokkal szemben. Természetükből eredően vezetők, mert erősek, nyugodtak, határozottak és sokoldalúak. Vonzódnak az ezoterikus tanokhoz, közel állnak hozzájuk a pszichikai és okkult vonatkozású dolgok. Óvatosnak kell lenniük, nehogy túlzottan belemerüljenek, mert könnyen előfordulhat, hogy bizonyos behatások megzavarják a személyiségfejlődésüket.

Az életet nem megváltoztatni, hanem megismerni akarják. Igyekeznek meglátni az összefüggéseket, összegyűjteni a tapasztalatokat, és ezeket szívesen megosztják másokkal is, ha úgy vélik, tanácsaikkal segíteni tudnak. Felismerik, hogy ők maguk is fontos részét képezik az életnek, ezért igyekeznek minél inkább megismerni önmagukat. Mindez a pszichológiától az ezotérián át az okkultizmusig vezethet, bár általában inkább csak önmaguk csodáinak érdeklődő megfigyelői maradnak.

Negatív tulajdonságaik közé a keménység, a kompromisszumképtelenség és a veszekedési hajlam tartozik.

Ifjúságuk nem könnyű, de egy szerencsés véletlen folytán lehetőséget kapnak arra, hogy gazdagsághoz és befolyáshoz jussanak. Irigykedők megpróbálják, hogy elvitassák tőlük a tulajdonukat. Legyenek résen életük hatodik évtizedének közepén. Éljenek egészségesebben!

A hozzájuk illő foglalkozások: sikeresek lehetnek mint író, reklámszakember, természetgyógyász, orvos, diplomata, szónok, illetve gyógykészítmények és szépségápolási cikkek értékesítője.<o></o>
<o>
</o>
 

odry

Ismert tag
Jön az is. :)


<table class="MsoNormalTable" style="background: rgb(132, 192, 252) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; width: 351pt;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="468" align="left" border="0"><tbody><tr style=""><td style="border: medium none rgb(235, 230, 225); padding: 1.5pt; background-color: transparent;">Akik valamelyik hónap 28-án születtek<o></o>
</td></tr></tbody></table>
<o></o>

Kedvesek, szabadságszeretők, és magas ideáljaik vannak

Függetlenek, erős az akaratuk, és sokat hajlandók áldozni azért, hogy elérjék a céljukat. Szabadságszeretők, de sok esetben korlátok közé szorulnak. Nem kedvelik, ha előírják nekik, mit csináljanak, és csak akkor boldogok, ha önmaguk urai lehetnek.

Valójában politikai pályán lenne a helyük, ám épp ezt kerülik. Képesek kreatívan és önállóan gondolkodni. Zökkenőmentesen átveszik a vezetés szerepét, és az ügyeket, a helyzeteket jóra fordítják, ennek során egyszerű és humanista életszemléletük az irányadó, cselekedeteiket is ez vezérli.

Negatív oldalaik: motiválatlanok, hidegek, valóságidegenek lehetnek, és hajlamosak arra, hogy eluralkodjon rajtuk a fantáziálás és az ábrándozás.

Bár ifjúságuk szép, hajlamosak arra, hogy mindent tragikusan fogjanak fel. Életükben pozitív fordulat következik be 40 éves korukat követően. Amibe belekezdenek, játszva sikerül. Ne legyenek haragtartók, mert árt az egészségüknek.

A hozzájuk illő foglalkozások: sikeresek lehetnek mint feltaláló, pilóta, dekoratőr, üzletvezető, igazgató a divatszakmában, vagy pedig tudós.


<table class="MsoNormalTable" style="background: rgb(132, 192, 252) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; width: 351pt;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="468" align="left" border="0"><tbody><tr style=""><td style="border: medium none rgb(235, 230, 225); padding: 1.5pt; background-color: transparent;">Akik valamelyik hónap 29-én születtek
</td></tr></tbody></table>
A 2-es és a 9-es energiáinak befolyása alatt állnak, a két szám összegéből adódó 11-es "mesterszám" révén azonban nagyobb lehetőségeket is kapnak

Életük vagy egészen fent, vagy egészen lent zajlik. Ha a helyes irányba indulnak el, akkor igen kedvező lehet ez a születésnap. Meg kell tanulniuk rendezett úton járni, illetve segíteni másoknak, hogy a többiek is rátalálhassanak a nekik rendelt útra.

Képességeik mindenki számára nyilvánvalóak, sok esetben csak ők maguk nem látják. Ihletett álmodók, akik csodálatos vízióikat csak nehezen tudják értelmezni. Keresniük kell maguknak egy világosan körvonalazott érdeklődési kört, amelyben szükség van nyugodtságukra és kiegyensúlyozottságukra.

Valószínű, hogy életük során azt hallották vagy tapasztalták, hogy az életben csakis a külsőségek számítanak. Bárcsak ne így történt volna! Életük egyik meghatározó vonása lett ugyanis a bizalmatlanság, amelyről azt tartják, hogy „egészséges", pedig szüntelenül hátráltatja őket az emberek, és az összefüggések megértésében. A bizalom gyakorlóleckéit azonban saját magukon kell elkezdeniük, hiszen az első és legnagyobb akadályozójuk az önmagukkal szembeni bizalmatlanság.

Negatív tulajdonságaik abban mutatkoznak meg, hogy sokszor nem őszinték, beképzeltek és titokzatoskodnak.

Ifjúságuk szokványosnak mondható. Biztos jövedelemre, hivatalnok-életre vágynak. Sok gyermeket szeretnének. 60 éves korukban nagyon pozitív fordulat áll be életükben.

A hozzájuk illő foglalkozások: sikeresek lehetnek a légiforgalomban, az erőgépekkel vagy az elektromossággal foglalkozó szakmákban, a rádiózásban, illetve a használati tárgyak vagy az élelmiszer-kereskedelmében.

<table class="MsoNormalTable" style="background: rgb(132, 192, 252) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; width: 404.75pt;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="540" align="left" border="0"><tbody><tr style="height: 20.1pt;"><td style="border: medium none rgb(235, 230, 225); padding: 1.5pt; width: 404.75pt; height: 20.1pt; background-color: transparent;" width="540">Akik valamelyik hónap 30-án születtek<o></o>
</td></tr></tbody></table>
<o></o>

Intelligensek, kreatívak és kedvesek

Jó adottságaik ellenére sok esetben hiányzik belőlük a hajtóerő, és inkább a vonzóerejükre hagyatkoznak, mintsem kiváló képességeikre. Legtöbbjük olyan valakivel alakít ki párkapcsolatot, aki erőt önt beléjük, és tettekre serkenti őket.

Számukra az élet nem más, mint színpad, bár a színművészi vagy az operaénekesi pálya a legkevésbé sem nekik való. Ám legtöbbjüket már korán megragadják a szerepjátszás kínálta lehetőségek, és akkor sem engednek a „játék az élet" elképzelésből, ha közben kifejlődik az egészséges realitásérzékük. Az érzelmek területén az ilyen emberek partnerei és barátai mindig kettős szerepbe kényszerülnek, el kell játszaniuk a szeretőt is, a tanácsadót is.

Olykor meglehetősen begyepesednek a nézeteik, és azt gondolják, hogy mindig igazuk van. Jó a képzelőerejük, és némelyiküknek intuitív képességeik is vannak. Vigyázniuk kell, nehogy megszállottá váljanak, és inkább ne is vállalkozzanak kirándulásokra a misztika birodalmába. Azt sem szabad elfeledniük, hogy akivel játszadozunk, azt el fogjuk veszíteni.

Negatív tulajdonságaik abban mutatkoznak meg, hogy zsarnokoskodóak, számítóak, gúnyolódok és sértőek lehetnek.

Életútjukat sok ember keresztezi. Elbűvölőek és beszédesek. 40 éves koruktól kezdve minden ajtó nyitva áll előttük. 65 éves korukban a „szerelem" szó ismét csupa nagy betűvel jelenik meg az életükben - mégis egy kicsit jobban észnél kell lenniük.

A hozzájuk illő foglalkozások: sikeresek lehetnek reklámszakemberként, tanárként, gondozóként, szónokként, menedzserként, vagy az egészségügy, az élelmezés vagy a szépség területén. Nekik való minden egyéb olyan terület is, ahol a beszéd a fontos.<o></o>
<o></o>


<table class="MsoNormalTable" style="background: rgb(132, 192, 252) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; width: 351pt;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="468" align="left" border="0"><tbody><tr style=""><td style="border: medium none rgb(235, 230, 225); padding: 1.5pt; background-color: transparent;">Akik valamelyik hónap 31-én születtek<o></o>
</td></tr></tbody></table>
<o></o>

Jó az üzleti érzékük, a szervezőtehetségük és a vezetői képességük

Többnyire egészen lentről indulnak, és lassan, de biztosan dolgozzák fel magukat lépcsőfokról lépcsőfokra. Nagyra értékelik a barátaikat, és ott segítenek, ahol éppen szükség van rá. Jó az emlékezőtehetségük, és nem felednek semmilyen szívességet, de semmilyen sérelmet sem. Nem tanácsos belemerülniük semmilyen pszichikai problémába.

Érdemes korán házasságot kötniük, mert a felelősségérzet megkomolyítja őket. Szívesen utazgatnak, és nem szeretnek egyedül élni. Hajlamosak az önfejűségre és arra, hogy szokásaik rabjává váljanak. Magas követelményeket állítanak maguk elé, és többnyire csalódottak, ha nem sikerül megfelelniük önnön elvárásaiknak.

Van két olyan tulajdonságuk, amelyek remekül kiegészítik egymást: gondolkodásuk kreatív és nem konvencionális, ugyanakkor tudják, hogy az ötleteket hogyan lehet átültetni a valóságba. Tulajdonképpen olyanok így, mint egy önálló kis konszern. De mivel állandóan körülveszik őket mások, fennáll annak a kockázata, hogy az ötleteikből és a munkaenergiájukból adódó nagy lehetőségeket mások használják ki. Figyeljenek oda tehát a saját érdekeikre.

Negatív tulajdonságaik abban nyilvánulhatnak meg, hogy szőrszálhasogatóak, durvák és rendkívül gúnyosak lehetnek. Úgy érzik, az élet egy kicsit magukra hagyta őket. Több bátorságra, több optimizmusra van szükségük. Magukhoz kell ragadniuk a kezdeményezést, máskülönben elszalasztják a jó lehetőségeket. 50 éves koruk után még egy nagy lehetőség köszönt rájuk.

A hozzájuk illő foglalkozások: sikeresek lehetnek gyógyszerészként vagy gyógykészítmény-kereskedőként, mert természetüknél fogva bizonyos ismereteik vannak az orvosságokról. További nekik való foglalkozások: könyvelő, irodavezető, szakértő, katonai parancsnok, vállalkozó vagy műszaki rajzoló.
<o></o>
<o></o>
(konyec)
 

Rekmak

borda kreatív
29 éves koromban csalódás ér? háááát, erre sok mindent rá tudnék most húzni:D
45éves koromban?,, tudtam h. későérő vagyok de ennyire?:lol:
amúgy sok igazság van benne amit ír:p

köszi drága, látom már nem bírtad ki azt a két napot:D
 

odry

Ismert tag
29 éves koromban csalódás ér? háááát, erre sok mindent rá tudnék most húzni:D
45éves koromban?,, tudtam h. későérő vagyok de ennyire?:lol:
amúgy sok igazság van benne amit ír:p

köszi drága, látom már nem bírtad ki azt a két napot:D


Na, erre írtam a múltkor, hogy "írtak rólad a neten".... :) És milyen igazakat... :D
Amúgy kibírtam volna csak sok dolgom lesz a két napban..., ja és holnap este jön a télapó. :p
 

Burberrys

Ismert tag
23.-án születtem.
Örömüket lelik abban, ha segíthetnek másokon.
Ma mondta nekem egy tarhálós svéd, hogy gonosz vagyok... Csak, mert a begyakorolt mondatai nem hatottak meg.
...Egyéniségük elbűvölő, és a másik nemmel jobban kijönnek, mint a saját nemükkel...

...A hozzájuk illő foglalkozások: sikeresek lehetnek testkultúra-oktatóként...pszichiáterként, pszichológusként...
Odry, ha akarod, egy masszás közben meghallgatom mi a problémád. :D
Pár thai fogást bedobok majd neked! :p
 

dzsdzs

Új tag
én is adok ajándékot, ha nem baj :)
ugyis itt a járvány :(
Egészség horoszkóp
Kos
Általános egészségügyi tanácsok:
Egész életed során figyelned kell néhány testrészedre, s ezeket a szabályokat sportolás közben is érdemes betartanod. Sérülékeny a gerincoszlopod, ezért ügyelj az egyenes testtartásra, és figyelj oda, hogy milyen ágybetétet használsz. Ha ugyanis ez nem megfelel&otilde;, akkor komoly problémákat okozhat. Vérnyomásod id&otilde;nként felszökhet, keringésedre is fokozottabban oda kell figyelned.
Táplálkozás:
Gondolkodj el a vegetáriánus étrend el&otilde;nyein. Ha úgy döntesz, hogy követed azt, akkor fokozatosan szoktasd magadat az új étrendhez és életmódhoz. Böjtöt mindenképpen tarts id&otilde;nként, ez nagy hasznára válhat szervezetednek. Miel&otilde;tt azonban hozzákezdesz, mindenképpen tanulmányozd a témát, mert alaposabb el&otilde;készület szükséges hozzá. Hólyaghurutra fokozottabban hajlamos vagy, ilyen panaszok esetén mindig ügyelj a megfelel&otilde;en nagy mennyiség&ucirc; folyadékbevitelre. Ez ugyanis a legtermészetesebb módon jótékonyan befolyásolja a problémát. Veséidre fordíts nagyobb figyelmet, a vesekövet is sok folyadék fogyasztásával el&otilde;zheted meg. Íme néhány gyógynövény, f&ucirc;szernövény, amelyek harmonizálnak energetikai rendszereddel. Ezeket, ha lehet, minél gyakrabban használd. A rozmaring nev&ucirc;, igen kellemes f&ucirc;szernövényt ételeid készítésénél hasznosíthatod. Ugyanez vonatkozik a majoránnára, fokhagymára és a tormára is. Az orvosi kankalin is nagyon jó szolgálatot tehet neked, mint gyógynövény. Zsíréget&otilde; növényként a chili paprikát javaslom, hiszen tüzes alkatod ezt a növényt jól tolerálja.
Javasolt sporttevékenységek:
Minden olyan sporttevékenység nagyon jó hatással lehet számodra, amelybe „bele tudod tenni” hatalmas energiádat. Különösen jónak találom a harcm&ucirc;vészetet, hiszen itt agressziódat – egy magasabb szemlélet segítségével – hatékonyan transzformálhatod pozitív irányba.

Bika
Általános egészségügyi tanácsok:
Néhány dolog, amelyre általában jobban oda kell figyelned egészséged meg&otilde;rzése érdekében: gyomor- bélrendszered fokozottabban érzékeny, hiszen vannak dolgok az életben, amelyeket, képletesen szólva „nem vesz be a gyomrod”, és ez testi szinten is megjelenhet. A vesek&otilde; képz&otilde;désére a kés&otilde;bbiek folyamán fokozottabban hajlamos lehetsz, ezért azt javaslom, hogy minden nap legalább három liter folyadékot igyál meg. Lehet&otilde;leg valamilyen egészséges ital legyen. Például ásványvíz, zöld tea, gyógyteák. Óvakodj a fölösleges gyógyszerfogyasztástól, ugyanis rád a kémiai anyagok fokozottabban káros befolyást gyakorolhatnak. Nyugodt szívvel tudom neked ajánlani a homeopátiás szereket, gyógynövényeket, természetes gyógymódokat. Persze komolyabb betegségek esetén keresd fel orvosodat, és tartsd be utasításait. Kissé érintett vagy még a nemi szervek, végbél tájékán is, az érzékenységet tekintve. Ha esetleg a kés&otilde;bbiekben aranyeres panaszaid alakulnának ki, akkor a legjobb megoldás a m&ucirc;tét lehet, arra azonban ügyelj, hogy ne akkor történjen a beavatkozás, amikor a Hold, vagy a Nap a Skorpió csillagjegyben halad.
Táplálkozás:
Könny&ucirc; dolgod van, ha be szeretnéd vezetni étrendedbe a természetes, bio élelmiszereket. Hiszen ösztönösen vonzódsz a természetes ételek iránt, s ezeket élvezni is tudod. Néha nem tudod, hogy hol van a mérték, hiszen az érzéki élvezetek életed középpontjában állnak, nagyon szeretsz jókat enni. Azonban ha egészséges ételekb&otilde;l fogyasztasz kicsit többet, mint kellene, nem teszel nagyobb kárt szervezetedben. Zsíréget&otilde; módszerként számodra a sok gyümölcs és zöldség fogyasztását javaslom, naponta többször. Ennek hatására egy kissé felgyorsul majd egyébként lassabb anyagcseréd.
Javasolt sporttevékenységek:
amit számodra találtak ki, s igazán kikapcsol, az a természetjárás, s a kirándulás. Egy-egy hosszabb gyaloglás az erd&otilde;ben, vagy a hegyekben csodát tesz veled, s nemcsak testedet frissíti fel, hanem szellemedet is.

Ikrek
Általános egészségügyi tanácsok:
Sérülékenyebb terület szervezetedben a hörg&otilde;k területe, (téli viszonylatban érdemes jobban vigyáznod rá) a légcsöved, légz&otilde; rendszered. Sportolás, házimunka, barkácsolás alkalmával fokozottabban kell óvnod kezeidet, karjaidat, javaslom, hogy ilyen tevékenységeknél viselj véd&otilde;keszty&ucirc;t. Allergiás folyamatok id&otilde;r&otilde;l-id&otilde;re el&otilde;fordulhatnak nálad, esetleg b&otilde;rbántalmak formájában. Vérnyomásod néha felszökhet, ezt életmódbeli változtatással megoldhatod. Fert&otilde;zések tekintetében is kissé sérülékenyebb vagy, tehát kerüld az olyan helyeket, (túlzsúfolt helyek, kis légtér) ahol fokozottabb a veszélye annak, hogy vírus kerüljön a szervezetedbe.
Táplálkozás:
Szerencsés alkatodra nem jellemz&otilde;, hogy különösebben hízékony lennél, azonban ezt a jó hatást is el lehet rontani mértéktelenséggel, zsíros ételek fogyasztásával. Veséidre ügyelj, a legjobb az lenne, ha folyadékfogyasztásodra nagyon figyelnél, napi minimum 2,5-3 liter folyadék (ásványvíz, gyógytea) fogyasztását javaslom. Általános „karbantartás” és immunrendszered védelme érdekében a következ&otilde; gyógynövények gyakori használatát ajánlom: ételeid ízesítése során használj rendszeresen petrezselymet. A levendula a Te esetedben sikeres aromaterápia összetev&otilde;je lehet. A kapor és a kömény is nagyon jó hatást gyakorol rád, szintén ételeid elkészítésénél hasznosíthatod. Az eperfa gyümölcséb&otilde;l készített lekvár, pedig megel&otilde;zheti légcs&otilde;problémáid kialakulását. A fent felsorolt növények mind harmonizálnak veled energetikai szempontból. Tehát érdemes minél gyakrabban használnod &otilde;ket. Zsírégetésre általában nincs szükséged, s&otilde;t el&otilde;fordulhat az abszurd helyzet, amikor hízókúráznod kell.
Javasolt sporttevékenységek:
minden, ami mozgás, de nem az agresszív er&otilde; kifejtését megcélozó sportok. Ami neked ajánlott az a kerékpározás, futás, vagy csak a hosszabb séta.

Rák
Általános egészségügyi tanácsok:
Érzékeny terület szervezetedben a gyomrod és a n&otilde;gyógyászati szervek (els&otilde;sorban a méh). Melleidre is fokozottabban kell ügyelned. N&otilde;gyógyászati tekintetben rendszeres sz&ucirc;r&otilde;vizsgálat szükséges, melleidet, pedig magadnak is ellen&otilde;rizd megfelel&otilde; gyakorisággal. Hangulatilag sokszor a mélypontra kerülhetsz, enyhébb depresszív szakaszok el&otilde;fordulhatnak életed folyamán. Ezen lehet segíteni megfelel&otilde; gyógyteákkal, például a citromf&ucirc; tea nagyon sokszor beválik ilyen panaszok esetén. Vérnyomásod néha „felszökhet”, ilyen esetben is enyhe nyugtató gyógyteákkal lehet orvosolni a bajt. Csontrendszeredre is ügyelned kell, javaslom, hogy fogyassz rendszeresen kalciumot, tartalmazó készítményeket.
Táplálkozás:
Gyomrod tekintetében az egészséges táplálkozást javaslom, s gondolkodj el a vegetáriánus étrend el&otilde;nyeir&otilde;l is. Májadra is oda kell figyelned, így kerülend&otilde; az este kés&otilde;i id&otilde;pontra tett, b&otilde;séges vacsorák, alkoholos italok fogyasztása. Ezzel szemben megfelel&otilde; folyadékmennyiség elfogyasztását ajánlom, rendszeresen tarts méregtelenít&otilde; kúrát és böjtöt is. A böjttel kapcsolatban olvass el néhány szakkönyvet, miel&otilde;tt belevágsz, ez a téma ugyanis komolyabb tájékozottságot igényel. Apróbojtorján, citromf&ucirc; teát gyakran fogyassz, a százszorszép nev&ucirc; növény is jó szolgálatot tehet neked. Salátát minden mennyiségben fogyassz, f&otilde;leg, amikor idénye van, nagyon jót tesz szervezetednek, ugyanez áll az uborkára is, ami vízhajtó hatású növény. A fenti gyógynövények, zöldségfélék harmóniában állnak energetikai rezgéseddel, így rendszeres használatukat ajánlom.
Javasolt sporttevékenységek:
természetesen mindent, ami a vízzel kapcsolatos neked találtak ki. Ide tartozik a rendszeres úszás, vagy pedig nyári viszonylatban a vitorlázás, búvárkodás is. Mivel a víz szinte természetes közeged, minél többet tartózkodj vízparton.

Oroszlán
Általános egészségügyi tanácsok: Hátad, keringésed érzékenyebb, mint általában a többi embernek. Csontrendszeredre ügyelned kell, javaslom, hogy fogyassz rendszeresen kalciumot, tartalmazó készítményeket. Alkalmanként ingadozó lehet a vérnyomásod, ami nagyon megviselhet a hétköznapok szintjén. Javaslom, hogy ebben az esetben vásárolj szagtalan fokhagyma-készítményt a gyógyszertárban, ez általában be szokott válni.
Táplálkozás:
Gyomor- bélrendszeredre jobban kell figyelned, hiszen ha olyan események történnek veled, amelyeket „nem vesz be a gyomrod”, akkor testi szinten is megjelenhet ez a panasz. Általánosságban jól jöhet neked néhány olyan gyógynövény tea formájában történ&otilde; fogyasztása, amelyek harmonizálnak energetikai rezgéseiddel. Ezek a babér, borágó, rutaf&ucirc;, kamilla és a sáfrány. A babérlevelet els&otilde;sorban ételeid ízesítésére használd fel, a sáfrányt szintén a f&otilde;zés során, színez&otilde;anyagként (pl. levesek esetében), alkalmazd. Alkatodat tekintve a sportosabb típusok közé tartozol, hiszen nagyon adsz megjelenésedre. Izmaid jó textúrájúak, ám a kemény izomréteg felett azért kialakulhat az a bizonyos puha, kisbabás kerekség, s elképzelhet&otilde;, hogy ez még jól is áll neked.
Javasolt sporttevékenységek:
Érzékeny terület szervezetedben a térdeid tájéka. Sportolásnál, komolyabb kirándulások alkalmával erre mindig figyelj oda. Ha fájdalmaid vannak, akkor érdemes kipróbálnod olyan termékeket, amelyek mágneses energia fejlesztésével enyhítik a panaszokat. Minden olyan sport megfelel&otilde; lehet, amely anyagi eszközöket is igényel, s kifejezheted velük, hogy bizony nem vagy akárki! Ilyen sport a rally versenyzés, de a vitorlázás, sárkányrepülés is. A lényeg, hogy sportolás közben is úgy érezd, hogy kiváltságos és színvonalas tevékenységet végzel.

Szűz
Általános egészségügyi tanácsok:
Hajlamod lehet visszeres panaszokra, esetleg viselj gyógyharisnyát, vagy pedig valamilyen krém formájában kapható készítményt alkalmazz. Idegeidet nem szabadna túlterhelned, ezen a területen sokkal érzékenyebb vagy a megszokottnál. Ebben a problémában segítségedre lehet a reiki, szellemgyógyászat, humántechnikai módszerek.
Táplálkozás:
Érzékeny terület szervezetedben a gyomor-bélrendszer, ez abból adódik, hogy lelki szinten történhetnek életedben olyan események, amelyeket „nem vesz be a gyomrod”. Javaslom, hogy ezt a területet óvd olyan módon, hogy bio-élelmiszereket fogyasztasz, esetleg elgondolkodhatnál a vegetáriánus táplálkozás el&otilde;nyein is, és rendszeres id&otilde;közönként végezz tisztítókúrát, tarts böjtöt. Immunrendszeredet er&otilde;sítsd meg, fogyassz rendszeresen roboráló szereket. Káliumszulfát hiánytól életed során sokszor szenvedhetsz, ezt zeller, paradicsom, cékla, citrom fogyasztásával ellensúlyozhatod. Az édeskömény-tea jó hatással lehet szervezetedre, ugyanígy a fekete üröm, macskagyökér is. A borsikát, vagy borsfüvet ételeid elkészítésénél remekül hasznosíthatod. Ezek a gyógynövényfajták energetikai rezgéseddel összhangban vannak, így rendszeres fogyasztásukat javaslom.
Javasolt sporttevékenységek:
Olyan sportokat javaslok neked, amelyek nem els&otilde;sorban az izmok kifejlesztését célozzák meg, hiszen inkább található a testeden egy vékony, ám szálkás izomréteg. Ezt megfelel&otilde; gyakorlatok segítségével még el&otilde;nyösebben emelheted ki. Te vagy az, akit mindennél jobban kikapcsol a barkácsolás, hiszen ez a tevékenység szellemileg is felüdít.
 
Oldal tetejére